COMPARTMENT - VI
Faculty Members
Mrs G Miriam Veronica Mrs.B Hemalatha
Mrs K Karpagam Ms Ponmalar Lincy
Mrs S Selvarani Mrs Sharmilee Ramesh
Mr Raghuraman Mrs K R Manjula
Mrs R Kalpana Mrs C. A. Violet
Mrs Ajitha Rekha Mrs D Bhavani
Mrs G Premalatha Mrs Bhuvana Karuppiah
Mrs Gigy Rajkumar Mrs Suja Selvin
Mr Srinivasan Mrs Shafali Anup Krishnan
Mrs V Kousalya Mrs Sridevi Sathish
Mrs B Premila Mr Felix Raj